Gåder

  

Hvorfor måtte hvalen ikke låne ketchupen?

Answer :
Fordi det var Heinz! 

RATE JOKE:

Avg: 7.5
2

Hvad gør en due når den har travlt?

Den laver en to-due-liste.

RATE JOKE:

Avg: 6.99
113

På en arbejdsplads med 5 ansatte har man en kaffeordning.

Man skiftes til at brygge kaffe efterhånden som man får tømt kanden. Det er altid således, at den som tager den sidste sjat sætter en ny kande til brygning. Den som tager den sidste sjat inden arbejdstiden ophører, sætter den første kande over på næste arbejdsdag. De drikker alle lige meget kaffe, men de er ikke lige flinke til at sætte en ny brygning i gang.

Hver medarbejder angiver ved månedens udgang sin kop/kande ratio, dvs. antal kopper han har drukket ift. antal kander han har brygget. De 5 har ved udgangen af måneden oplyst deres kop/kande ratioer til 4, 6, 8, 10 og 12.
Kaffekanden indeholder 12 kopper.

Såfremt de har oplyst korrekte kop/kande ratioer – hvor mange kopper kaffe er der i en 12 koppers kande ?

Answer :
<p>Den rigtige løsning: 6,897 kopper pr. kande</p> <p>For hver gang A drikker 4 kopper brygger han en kande. Når han har drukket 120 kopper har han brygget 30 kander (120/4=30). B drikker 6 kopper før han brygger en kande osv. Således kan nedenstående tabel opstilles. De drikker alle lige meget kaffe, men er ikke lige flinke til at brygge nye kander. I alt er der brygget 87 kander, når der er drukket 600 kopper kaffe. 600/87 = 6,897.</p> <p>kop/kande drikker brygger resultat</p> <p> 4 120 30</p> 6 120 20 8 120 15 10 120 12 12 120 10 i alt 600 87 6,897 Grundtal: 120 (brugt i regneeksemplet) Grundtallet er den laveste fællesnævner hvori alle kop/kande ratioerne går op. Man kan regne opgaven med det grundtal man vil, resultatet bliver det samme i alle tilfælde - blot bliver mellemregningerne ikke så pæne.

RATE JOKE:

Avg: 6
7

Følgende regnestykker giver løsningen:

2  2  2  2  2 = 12
3  3  3  3  3 = 12
4  4  4  4  4 = 12
5  5  5  5  5 = 12
6  6  6  6  6 = 12
7  7  7  7  7 = 12
8  8  8  8  8 = 12
9  9  9  9  9 = 12

Det var tilladt at bruge følgende regneoperatorer: +, -, *, /, parantes

OBS! Til nogle af regneopgaverne findes flere rigtige løsninger!

Answer :
<p>bla bla</p>

RATE JOKE:

Avg: 4.67
6
  

En mand har samme rutine hver dag. Han bor på 12. etage, tager elevatoren til p-kælderen, kører på arbejde, arbejder, kører til p-klæderen igen, tager elevatoren op på 7. etage og tager trappen til hans lejlighed på 12. etage.

Hvorfor tager han ikke elevatoren helt op til 12. etage?

Han kan sagtens komme til etagerne indtil 7. etage, men ikke til alle etagerne over 7. etage. Han kan dog komme højere op med elevatoren hvis han kører med en anden person.

Answer :
Han er dværg og kan ikke nå knapperne.

RATE JOKE:

Avg: 0
0
  

Hvordan kan du kaste et råt æg på et cementgulv uden at ødelægge det?

Answer :
Et cementgulv bliver ikke ødelagt af du kaster et råt æg på det

RATE JOKE:

Avg: 0
0
  

Hvorfor blev Gud ikke forsvarsminister i Poul Schlüters regering??

Answer :
Fordi det var Hans Engell

RATE JOKE:

Avg: 0
0
  

Hvad er det modsatte af modermælk?

Answer :
Farvand

RATE JOKE:

Avg: 0
0
  

Hvordan får man en fisk til at svømme hurtigere?

Answer :
Man tuner den

RATE JOKE:

Avg: 0
0
  

Hvad hedder Dracula’s veganske fætter?

Answer :
Rucola

RATE JOKE:

Avg: 0
0